skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards a context sensitive approach to searching information based on domain specific knowledge sources
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a context sensitive approach to searching information based on domain specific knowledge sources

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Journal of Web Semantics, 04/2012, Vol.12-13, C, pp.41-52 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 15708268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.websem.2011.11.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a context sensitive approach to searching information based on domain specific knowledge sources

Dinh, Duy ; Tamine, Lynda

Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, April 2012, Vol.12-13, pp.41-52 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1570-8268 ; E-ISSN: 1873-7749 ; DOI: 10.1016/j.websem.2011.11.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...