skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cellular and Physiological Roles for Phospholipase D1 in Cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and Physiological Roles for Phospholipase D1 in Cancer

Zhang, Y. ; Frohman, M. A.

Journal of Biological Chemistry, 08/15/2014, Vol.289(33), pp.22567-22574 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.R114.576876

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cellular and physiological roles for phospholipase D1 in cancer

Zhang, Yi ; Frohman, Michael A

The Journal of biological chemistry, 15 August 2014, Vol.289(33), pp.22567-74 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 24990946 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.R114.576876

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...