skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geologic Sequestration Software Suite (GS3 ): A collaborative approach to the management of geological GHG storage projects

Bonneville, Alain ; Black, Gary D ; Gorton, Ian ; Hui, Peter ; Murphy, Ellyn M ; Murray, Chris J ; Rockhold, Mark L ; Schuchardt, Karen L ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; White, Mark D ; Williams, Mark D ; Wurstner, Signe K

Energy Procedia, 2011, Vol.4, pp.3825-3832 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1876-6102 ; E-ISSN: 1876-6102 ; DOI: 10.1016/j.egypro.2011.02.318

Toàn văn sẵn có

2
Geologic Sequestration Software Suite (GS3 ): A collaborative approach to the management of geological GHG storage projects
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geologic Sequestration Software Suite (GS3 ): A collaborative approach to the management of geological GHG storage projects

Bonneville, Alain ; Black, Gary D. ; Gorton, Ian ; Hui, Peter ; Murphy, Ellyn M. ; Murray, Chris J. ; Rockhold, Mark L. ; Schuchardt, Karen L. ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; White, Mark D. ; Williams, Mark D. ; Wurstner, Signe K.

Energy Procedia, 2011, Vol.4, C, pp.3825-3832 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 18766102 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.318

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geologic Sequestration Software Suite (GS3): a collaborative approach to the management of geological GHG storage projects

Bonneville, Alain ; Black, Gary D ; Gorton, Ian ; Hui, Peter Sy ; Murphy, Ellyn M ; Murray, Christopher J ; Rockhold, Mark L ; Schuchardt, Karen L ; Sivaramakrishnan, Chandrika ; White, Mark D ; Williams, Mark D ; Wurstner, Signe K; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

23 January 2011 [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/j.egypro.2011.02.318

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...