skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Từ truy vấn gợi ý: keith d?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR

Focke, Maximilian ; Stumpf, Fabian ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Lab on a Chip, 2010, Vol.10(23), pp.3210-3212 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: 10.1039/c0lc00161a

Truy cập trực tuyến

2
Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR

Focke, Maximilian ; Stumpf, Fabian ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Lab on a Chip, 2010, Vol.10(23), p.3210 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1473-0197 ; E-ISSN: 1473-0189 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c0lc00161a

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centrifugal microfluidic system for primary amplification and secondary real-time PCR

Focke, Maximilian ; Stumpf, Fabian ; Roth, Günter ; Zengerle, Roland ; Von Stetten, Felix

Lab on a chip, 07 December 2010, Vol.10(23), pp.3210-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1473-0197 ; PMID: 20938554 Version:1 ; DOI: 10.1039/c0lc00161a

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...