skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2011, Vol.34(1), pp.142-161 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn không sẵn có

2
Nationalism, war and social cohesion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Ethnic and Racial Studies, 01/2011, Vol.34(1), pp.142-161 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, War and Social Cohesion

Malesevic, Sinisa; Peer, Hal (Editor)

Ethnic and Racial Studies, 06 July 2010, Vol.PP(PP), p.1 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, war and social cohesion

Malešević, Siniša

Malešević, Siniša (2011). Nationalism, war and social cohesion. Ethnic and Racial Studies 34 (1), 142-161 [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

DOI: 10.1080/01419870.2010.489647

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...