skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes néerlandaises (1900-1942)1

Gouda, Frances

Clio. Femmes, Genre, Histoire, 01 May 2011, pp.23-44 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

ISSN: 1252-7017 ; E-ISSN: 1777-5299 ; DOI: 10.4000/clio.9995

Toàn văn sẵn có

2
Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes néerlandaises (1900-1942)1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes néerlandaises (1900-1942)1

Gouda, Frances

Clio, 05/01/2011, Issue 33, pp.23-44 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1252-7017 ; E-ISSN: 1777-5299 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/clio.9995

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...