skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review

Xiao, Jinhua ; Anwer, Nabil ; Durupt, Alexandre ; Duigou, Julien Le ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 5/2018, Vol.12(2), pp.767-768 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12008-017-0439-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review.(Report)(Correction notice)

Xiao, Jinhua ; Anwer, Nabil ; Durupt, Alexandre ; Duigou, Julien Le ; Eynard, Benoit

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2018, Vol.12(2), p.767(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1955-2513 ; DOI: 10.1007/s12008-017-0439-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction to: Information exchange standards for design, tolerancing and Additive Manufacturing: a research review

Xiao, Jinhua ; Anwer, Nabil ; Durupt, Alexandre ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2018, Vol.12(2), pp.767-768 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-017-0439-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...