skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Simulation and Serious Games for Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation and Serious Games for Education

Duh, Henry Been-Lirn (Editor) ; Nijholt, Anton (Editor) ; Cai, Yiyu (Editor) ; Goei, Sui Lin (Editor) ; Trooster, Wim (Editor)

Gaming Media and Social Effects

SpringerLink Books

ISBN: 9789811008603 ; ISBN: 9811008604 ; E-ISBN: 9789811008610 ; E-ISBN: 9811008612 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0861-0

Toàn văn sẵn có

2
Simulation and Serious Games for Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation and Serious Games for Education

Cai, Yiyu ; Goei, Sui Lin ; Trooster, Wim

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-10-0860-3 ; E-ISBN: 978-981-10-0861-0 ; DOI: 10.1007/978-981-10-0861-0

Toàn văn sẵn có

3
Simulation and Serious Games for Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation and Serious Games for Education

Cai, Yiyu ; Goei, Sui Lin

Dawsonera

ISBN10: 9811008604 ; ISBN13: 9789811008603 ; E-ISBN10: 9811008612 ; E-ISBN13: 9789811008610

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...