skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I240 Societal impact of endometriosis

Nnoaham, K. E. ; Sivananthan, S. ; Hummelshoj, L. ; Jenkinson, C. ; Webster, P. ; Kennedy, S. H. ; Zondervan, K. T.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, October 2009, Vol.107, pp.S60-S60 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(09)60240-X

Toàn văn sẵn có

2
I240 Societal impact of endometriosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I240 Societal impact of endometriosis

Nnoaham, K.E. ; Sivananthan, S. ; Hummelshoj, L. ; Jenkinson, C. ; Webster, P. ; Kennedy, S.H. ; Zondervan, K.T.

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 10/2009, Vol.107, supplement S2, pp.S60-S60 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0020-7292(09)60240-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I240 Societal impact of endometriosis

Nnoaham, K.E ; Sivananthan, S ; Hummelshoj, L ; Jenkinson, C ; Webster, P ; Kennedy, S.H ; Zondervan, K.T

International Journal of Gynecology and Obstetrics, 2009, Vol.107, pp.S60-S60 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0020-7292 ; E-ISSN: 1879-3479 ; DOI: 10.1016/S0020-7292(09)60240-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...