skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparative regionalisms for development in the 21st century insights from the global south
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative regionalisms for development in the 21st century insights from the global south

Fanta, Emmanuel ; United Nations Universitymmnmmcomparative Regional Integration Studies

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781409465201 ; E-ISBN: 9781409465218 ; E-ISBN: 9781472407061

Toàn văn không sẵn có

2
Comparative Regionalisms for Development in the 21st Century: Insights from the Global South
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Regionalisms for Development in the 21st Century: Insights from the Global South

Emmanuel Fanta ; Timothy M. Snd Vanessa T. Tang

Dawsonera

ISBN10: 1409465209 ; ISBN13: 9781409465201 ; E-ISBN10: 1409465217 ; E-ISBN13: 9781409465218

Toàn văn không sẵn có

3
Comparative regionalisms for development in the 21st century : insights from the global south
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative regionalisms for development in the 21st century : insights from the global south

Emmanuel Fanta ; Timothy M. Shaw ; Vanessa T. Tang

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781409465201 ; E-ISBN 9781409465218 ; E-ISBN 9781472407061

Toàn văn không sẵn có

4
Comparative Regionalisms for Development in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Regionalisms for Development in the 21st Century

Fanta, Emmanuel; Shaw, Timothy M ; Tang, Vanessa T

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781409465201

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...