skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Congestion Avoidance Mechanism for WebRTC Interactive Video Sessions in LTE Networks.(Report)(Author abstract)

Kilinc, Caner ; Andersson, Karl

Wireless Personal Communications, August, 2014, Vol.77(4), p.2417(27) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0929-6212

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Congestion Avoidance Mechanism for WebRTC Interactive Video Sessions in LTE Networks

Kilinc, Caner ; Andersson, Karl

Wireless Personal Communications, 2014, Vol.77(4), pp.2417-2443 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-014-1643-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A congestion avoidance mechanism for WebRTC interactive video sessions in LTE networks

Kilinc, Caner ; Andersson, Karl; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap ; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, CDT

Wireless personal communications, 2014, Vol. 77(4), pp. 2417-2443 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.1007/s11277-014-1643-0

Toàn văn không sẵn có

4
A Congestion Avoidance Mechanism for WebRTC Interactive Video Sessions in LTE Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Congestion Avoidance Mechanism for WebRTC Interactive Video Sessions in LTE Networks

Kilinc, Caner ; Andersson, Karl

Wireless Personal Communications, 8/2014, Vol.77(4), pp.2417-2443 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11277-014-1643-0

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A congestion avoidance mechanism for WebRTC interactive video sessions in LTE networks

Kilinc, Caner ; Andersson, Karl

Wireless personal communications, 2014, Vol.77(4), pp.2417-2443 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0929-6212 ; ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.1007/s11277-014-1643-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...