skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-corruption Measures in South Eastern Europe: Civil Society's Involvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-corruption Measures in South Eastern Europe: Civil Society's Involvement

OECD (Corporate Author)

OECD iLibrary (Organisation for Economic Cooperation and Development)

ISBN: 9789264197466 ; ISBN: 926419746X ; E-ISBN: 9789264175365 ; E-ISBN: 9264175369 ; DOI: 10.1787/9789264175365-en

Toàn văn sẵn có

2
Anti-corruption measures in South-Eastern Europe civil society's involvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-corruption measures in South-Eastern Europe civil society's involvement

Oecd ; Stability Pact Anti - Corruption Initiative

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 926419746X

Toàn văn sẵn có

3
Anti-corruption Measures in South Eastern Europe: Civil Society's Involvement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-corruption Measures in South Eastern Europe: Civil Society's Involvement

Organisation For Economic Co-Operation And Development

OECD

ISBN-13: 9789264175365 ; DOI: 10.1787/9789264175365-en

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...