skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redeeming the national ideal: revisiting E. L. Doctorow's The Book of Daniel and its political implications.(Critical essay)

Jieun Kwon

Studies in the Novel, Spring, 2014, Vol.46(1), p.83(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0039-3827

Toàn văn sẵn có

2
Redeeming the National Ideal: Revisiting E. L. Doctorow’s The Book of Daniel and Its Political Implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redeeming the National Ideal: Revisiting E. L. Doctorow’s The Book of Daniel and Its Political Implications

Kwon, Jieun

Studies in the Novel, 2014, Vol.46(1), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1934-1512 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/sdn.2014.0021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...