skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-universality of dark-matter halos: cusps, cores, and the central potential

Hjorth, Jens ; Williams, Liliya L. R. ; Wojtak, Radosław ; Mclaughlin, Michael

ApJ 811, 2 (2015) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1508.02195

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-universality of dark-matter halos: cusps, cores, and the central potential

Hjorth, Jens ; Williams, Liliya ; Wojtak, Radosław ; Mclaughlin, Michael; Mclaughlin, Michael (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0004-637X/811/1/2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...