skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer - Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, R. E. ; Borgman, C. L.

Journal of the American Society for Information Science, July, 1983, Vol.34(4), p.247-256 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8231

Truy cập trực tuyến

2
The use of computer-monitored data in information science and communication research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of computer-monitored data in information science and communication research

Rice, Ronald E. ; Borgman, Christine L.

Journal of the American Society for Information Science, 07/1983, Vol.34(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.4630340404

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald ; Borgman, Christine

Journal of the American Society for Information Science, Jul 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald ; Borgman, Christine

Journal of the American Society for Information Science (pre-1986), Jul 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028231 ; E-ISSN: 10974571

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Computer-Monitored Data in Information Science and Communication Research

Rice, Ronald E ; Borgman, Christine L

Journal of the American Society for Information Science, July 1983, Vol.34(4), p.247 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...