skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy-clay nanocomposites.(Article)

Hutchinson, John M.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Vol.125(2), p.617(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1388-6150 ; DOI: 10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

3
The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of thermal analysis to the study of epoxy–clay nanocomposites

Hutchinson, John M.

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 8/2016, Vol.125(2), pp.617-628 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1388-6150 ; E-ISSN: 1588-2926 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5278-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...