skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-by-second analysis of advertising exposure in TV pods: the dynamics of position, length, and timing.(television)(Report)

Swaminathan, Srinivasan ; Kent, Robert

Journal of Advertising Research, March, 2013, Vol.53(1), p.91(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-8499

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-by-second analysis of advertising exposure in TV pods the dynamics of position, length, and timing

Swaminathan, Srinivasan; Kent, Robert

Journal of advertising research, 2013, Vol.53(1), pp. 91-100 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0021-8499

Toàn văn không sẵn có

3
Second-by-Second Analysis of Advertising Exposure in TV Pods: The Dynamics of Position, Length, and Timing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Second-by-Second Analysis of Advertising Exposure in TV Pods: The Dynamics of Position, Length, and Timing

Swaminathan, Srinivasan ; Kent, Robert

Journal of Advertising Research, 03/2013, Vol.53(1), pp.91-100 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-8499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2501/JAR-53-1-091-100

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...