skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union political conditionality and minority rights: compliance in Bulgaria and Romania

Ibryamova, Nuray

The International Journal of Human Rights, 01 March 2013, Vol.17(3), pp.350-367 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: 10.1080/13642987.2012.739379

Toàn văn không sẵn có

2
European Union political conditionality and minority rights: compliance in Bulgaria and Romania
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union political conditionality and minority rights: compliance in Bulgaria and Romania

Ibryamova, Nuray

The International Journal of Human Rights, 03/2013, Vol.17(3), pp.350-367 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1364-2987 ; E-ISSN: 1744-053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2012.739379

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...