skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Danh sách phiên bản: xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective

Nester Eugene W

Boston : McGraw-Hill, c2007. - (616.9 MIC 2007) - ISBN9780072830316;ISBN007283031X (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Microbiology : a human perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective

Nester Eugene W

Dubuque, Iowa : McGraw-Hill, 2001 - (579 MIC 2001) - ISBN0072318783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Microbiology : a human perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiology : a human perspective.

Nester Eugene W; Nester Eugene W

Boston, Mass. : WCB McGraw-Hill, c1998. - (579 MIC 1998) - ISBN0697286029 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nester Eugene W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...