skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFECTS OF KEYING METHOD, IMAGE PREVIEW AND WORKREST SCHEDULE ON POSTURE OF THE REMOTE BAR CODING OPERATORS

Salvendy, Gavriel

Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, 1990, Vol.34(10), pp.738-742 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 1071-1813

Toàn văn không sẵn có

2
Effects of Keying Method, Image Preview and Work/Rest Schedule on Posture of the Remote Bar Coding Operators
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Keying Method, Image Preview and Work/Rest Schedule on Posture of the Remote Bar Coding Operators

Karwowski, W. ; Noland, S. ; Eberts, R. ; Salvendy, G.

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 10/01/1990, Vol.34(10), pp.738-742 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1071-1813 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/154193129003401016

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Keying Method, Image Preview and Work/Rest Schedule on Posture of the Remote Bar Coding Operators

Karwowski, Waldemar ; Noland, Soraya ; Eberts, Ray ; Salvendy, Gavriel

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, October 1990, Vol.34(10), pp.738-742 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/154193129003401016

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...