skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Sensitivity of Human Immunodeficiency Virus Type 2 Subtype B Plasma Viral Load Assay

Damond, Florence ; Collin, Gilles ; Descamps, Diane ; Matheron, Sophie ; Pueyo, Sophie ; Taieb, Audrey ; Campa, Pauline ; Benard, Antoine ; Chene, Genevieve ; Brun-Vezinet, Francoise

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(8), p.4234 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16081987

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Sensitivity of Human Immunodeficiency Virus Type 2 Subtype B Plasma Viral Load Assay

Damond , Florence ; Collin , Gilles ; Descamps , Diane ; Matheron , Sophie ; Pueyo , Sophie ; Taieb , Audrey ; Campa , Pauline ; Benard , Antoine ; Chêne , Geneviève ; Brun-Vezinet , Francoise

Journal of clinical microbiology, 2005, Vol.43(8), pp.4234-4236 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0095-1137

Toàn văn sẵn có

3
Improved Sensitivity of Human Immunodeficiency Virus Type 2 Subtype B Plasma Viral Load Assay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved Sensitivity of Human Immunodeficiency Virus Type 2 Subtype B Plasma Viral Load Assay

Damond, F. ; Collin, G. ; Descamps, D. ; Matheron, S. ; Pueyo, S. ; Taieb, A. ; Campa, P. ; Benard, A. ; Chene, G. ; Brun-Vezinet, F.

Journal of Clinical Microbiology, 08/01/2005, Vol.43(8), pp.4234-4236 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0095-1137 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.43.8.4234-4236.2005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved sensitivity of human immunodeficiency virus type 2 subtype B plasma viral load assay

Damond, Florence ; Collin, Gilles ; Descamps, Diane ; Matheron, Sophie ; Pueyo, Sophie ; Taieb, Audrey ; Campa, Pauline ; Benard, Antoine ; Chêne, Geneviève ; Brun-Vezinet, Francoise

Journal of clinical microbiology, August 2005, Vol.43(8), pp.4234-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16081987 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...