skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODELING HIGH-FREQUENCY FINANCIAL DATA BY PURE JUMP PROCESSES

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics, Apr 2012, Vol.40(2), p.759 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00905364

Toàn văn sẵn có

2
Modeling high-frequency financial data by pure jump processes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling high-frequency financial data by pure jump processes

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

The Annals of Statistics, 04/2012, Vol.40(2), pp.759-784 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-5364 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1214/12-AOS977

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling high-frequency financial data by pure jump processes

Jing, Bing-Yi ; Kong, Xin-Bing ; Liu, Zhi

Annals of Statistics 2012, Vol. 40, No. 2, 759-784 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1206.0827

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling high-frequency financial data by pure jump processes

Bing-Yi, Jing ; Liu, Zhi; Liu, Zhi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 5, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1214/12-AOS977

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...