skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Reforms of Parliamentary Minority Rights: A Theoretical Framework with Case Study Application

Sieberer, Ulrich ; Müller, Wolfgang C

West European Politics, 03 September 2015, Vol.38(5), pp.997-1019 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402382.2015.1045321

Toàn văn không sẵn có

2
Explaining Reforms of Parliamentary Minority Rights: A Theoretical Framework with Case Study Application
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining Reforms of Parliamentary Minority Rights: A Theoretical Framework with Case Study Application

Sieberer, Ulrich ; Müller, Wolfgang C.

West European Politics, 09/03/2015, Vol.38(5), pp.997-1019 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01402382.2015.1045321

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...