skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sensory-specific satiety in humans. More than ‘just’ habituation?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensory-specific satiety in humans. More than ‘just’ habituation?

Wilkinson, L.L. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 7/2011, Vol.57, S1, p.S46 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.293

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sensory-specific satiety in humans. More than ‘just’ habituation?

Wilkinson, L.L ; Brunstrom, J.M

Appetite, 2011, Vol.57, pp.S46-S46 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.293

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...