skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A virtual operating system

Hall, Dennis ; Scherrer, Deborah ; Sventek, Joseph

Communications of the ACM, 01 September 1980, Vol.23(9), pp.495-502 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A VIRTUAL OPERATING SYSTEM

Hall, Dennis E. ; Scherrer, Deborah K. ; Sventek, Joseph S.; Computing Sciences Directorate ; Physics Division

Journal Name: Communication of the Association for Computing Machinery; Journal Volume: 23; Journal Issue: 9 [Tạp chí có phản biện]

University of North Texas

DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A VIRTUAL OPERATING SYSTEM

Hall, Dennis E ; Scherrer, Deborah K ; Sventek, Joseph S; Lawrence Berkeley National Lab. (Lbnl), Berkeley, Ca (United States) (Corporate Author)

Communications of the ACM, 01 May 1980, Vol.23(9) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0001-0782 ; E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/359007.359010

Toàn văn không sẵn có

4
A virtual operating system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A virtual operating system

Hall, Dennis E. ; Scherrer, Deborah K. ; Sventek, Joseph S.

Communications of the ACM, 9/1/1980, Vol.23(9), pp.495-502 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/359007.359010

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...