skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance.(Metals)

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), p.16099(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

3
Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-functional application of oil-infused slippery Al surface: from anti-icing to corrosion resistance

Sun, Jing ; Wang, Cong ; Song, Jinlong ; Huang, Liu ; Sun, Yankui ; Liu, Ziai ; Zhao, Changlin ; Li, Yuxiang

Journal of Materials Science, 12/2018, Vol.53(23), pp.16099-16109 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-018-2760-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...