skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The effects of expectancy information on cephalic phase responses to food
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of expectancy information on cephalic phase responses to food

Griggs, R.L. ; Coffey, S.E. ; Hardman, C.A. ; Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Brunstrom, J.M.

Appetite, 12/2013, Vol.71, C, p.476 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2013.06.028

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of expectancy information on cephalic phase responses to food

Griggs, R.L ; Coffey, S.E ; Hardman, C.A ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 December 2013, Vol.71, pp.476-476 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.028

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...