skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79.784.489  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Zumdahl S.S.

Lexington : D.C. heath and Comp, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry

Gillespie R.J.; Baird N.C; Humphreys D.A

Boston : Allynn and Bacon Inc, 1986

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction of N-alkylisatins with 4-(2,3,4,6-tetra- O-acetyl-β -D-glucopyranosyl)thiosemicarbazide

Nguyen, Dinh Thanh; Nguyen, Thi Kim Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27620

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacy today

ISSN0968-042X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry

ISSN0003-2700

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doklady Chemistry

ISSN0012-5008

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Applied Chemistry

ISSN1070-4272

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Reports on the Progress of Chemistry

ISSN0365-6217

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear law bulletin

ISSN0304-341X

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

无机材料学报/#/無機材料學報

ISSN1000-324X

Truy cập trực tuyến

11
Chemistry and our world : Student study guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry and our world : Student study guide

Gebelein Charles G.

Dubuque, IA : Wm. C. Brown, c1997. - (540 GEB 1997) - ISBN0697296849

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to organic chemistry

Streitwieser A.; Heathcock C.H

New York : Macmillan , 1976

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for the evolution in water chemistry of an arsenic contaminated aquifer over the last 6000 years, Red River floodplain, Vietnam

Dieke Postma; Pham, Thi Kim Trang; Hoang, Van Hoan; Vi, Mai Lan; Nguyen Thi Thai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25727

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasas y aceites

ISSN0017-3495

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climatological Data

ISSN0009-8949

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues in Science and Technology

ISSN0748-5492

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Journal of Clinical Pathology

ISSN0002-9173

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleic acids symposium series

ISSN0261-3166

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory medicine

ISSN0007-5027

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein journal of organic chemistry

ISSN1860-5397

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 79.784.489  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.371.492)
 2. Toàn văn trực tuyến (79.783.620)
 3. Trong mục lục thư viện (634)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1955  (5.594.553)
 2. 1955đến1969  (2.962.457)
 3. 1970đến1984  (11.998.594)
 4. 1985đến2000  (20.564.415)
 5. Sau 2000  (37.714.505)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (78.219.476)
 2. English  (1.518.156)
 3. Japanese  (23.150)
 4. French  (3.615)
 5. Chinese  (3.287)
 6. Spanish  (2.737)
 7. Swedish  (1.619)
 8. Undetermined  (1.558)
 9. Portuguese  (1.232)
 10. Dutch  (451)
 11. Italian  (345)
 12. Russian  (335)
 13. Persian  (325)
 14. Polish  (281)
 15. Norwegian  (214)
 16. Bokmål, Norwegian  (133)
 17. Croatian  (70)
 18. Korean  (47)
 19. Lithuanian  (45)
 20. Czech  (40)
 21. Danish  (36)
 22. Hungarian  (33)
 23. Turkish  (27)
 24. Ukrainian  (26)
 25. Slovak  (20)
 26. Romanian  (19)
 27. Arabic  (18)
 28. Finnish  (18)
 29. Greek  (17)
 30. Hebrew  (2)
 31. Vietnamese  (2)
 32. Thai  (1)
 33. Basque  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Wang, Yan
 3. Chen, Xi
 4. Uversky, Vladimir N
 5. Zheng, Jie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...