skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 630  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: User interfaces (Computer systems) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Gallud, José A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-2270-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2271-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction

Shneiderman Ben.; Plaisant Catherine

Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - (005.1 SHN 2004) - ISBN0321197860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Nijholt, Anton;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-4560-95-5 ; E-ISBN: 978-981-4560-96-2 ; DOI: 10.1007/978-981-4560-96-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Designing interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing interfaces

Tidwell Jenifer

Sebastopol, CA : O'Reilly, c2011. - (005.4 TID 2011) - ISBN9781449379704

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the second International Conference on Active Media Technology : Chongqing, China, 29-31 May 2003

Li Jian Ping

New Jersey : World Scientific , 2003 - (004.01 PRO 2003) - ISBN9812383433

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Anton Nijholt;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-287-545-7 ; E-ISBN: 978-981-287-546-4 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-642-20275-9 ; E-ISBN: 978-3-642-20276-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

María D. Lozano ; José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Lozano, María D. ; Gallud, Jose A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-5498-3 ; E-ISBN: 978-1-4471-5499-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

Alepis, Efthimios ; Virvou, Maria

Series ISSN: 1868-4394 ; ISBN: 978-3-642-53850-6 ; E-ISBN: 978-3-642-53851-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53851-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An evaluation model for digital libraries' user interfaces using fuzzy AHP

Lai, Chin-Feng ; Chiu, Po-Sheng ; Huang, Yueh-Min ; Chen, Tzung-Shi ; Huang, Tien-Chi

The Electronic Library, 28 January 2014, Vol.32(1), pp.83-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/EL-05-2012-0046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Coordinating User Interfaces for Consistency
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinating User Interfaces for Consistency

Nielsen, Jakob

ISBN-13: 9781558608214 ; E-ISBN-13: 9780080503158 ; ISBN-13: 9781322554952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications

Ling Shao ; Caifeng Shan ; Jiebo Luo ; Minoru Etoh;; Shao, Ling ; Shan, Caifeng ; Luo, Jiebo ; Etoh, Minoru

Series ISSN: 2191-6586 ; ISBN: 978-1-84996-506-4 ; E-ISBN: 978-1-84996-507-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-507-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Prototyping of User Interfaces for Mobile Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping of User Interfaces for Mobile Applications

Bähr, Benjamin

Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-3-319-53209-7 ; E-ISBN: 978-3-319-53210-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-53210-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

ISBN: 0123822319 ; ISBN: 9780123822314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

International Conference On Computer-Aided Design Of User Interfaces;

ISBN-13: 9781848822054 ; E-ISBN-13: 9781848822061 ; ISBN-13: 9781282825901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Android UI design plan, design, and build engaging user interfaces for your Android applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android UI design plan, design, and build engaging user interfaces for your Android applications

Thornsby, Jessica

E-ISBN 9781785887420 ; E-ISBN 9781785888625

Toàn văn không sẵn có

17
Hands-on Android UI development design and develop attractive user interfaces for Android applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hands-on Android UI development design and develop attractive user interfaces for Android applications

Morris, Jason

E-ISBN 1788472136 ; E-ISBN 1788475054 ; E-ISBN 9781788472135 ; E-ISBN 9781788475051

Toàn văn không sẵn có

18
Multimedia and Virtual Reality: Designing Multisensory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia and Virtual Reality: Designing Multisensory User Interfaces

Alistair Sutcliffe

E-ISBN-13: 9781410607157 ; ISBN-13: 9786612322044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

Robert J.K. Jacob ; Quentin Limbourg ; Jean Vanderdonckt;

ISBN-13: 9781402031458 ; E-ISBN-13: 9781402033049 ; ISBN-13: 9781280537851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining evaluation criteria for digital libraries' user interface: a review

Hariri, Nadjla ; Norouzi, Yaghoub

The Electronic Library, 04 October 2011, Vol.29(5), pp.698-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640471111177116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 630  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (19)
 2. 1992đến1997  (40)
 3. 1998đến2003  (52)
 4. 2004đến2010  (211)
 5. Sau 2010  (408)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (524)
 2. Catalan  (41)
 3. Spanish  (39)
 4. German  (22)
 5. Undetermined  (11)
 6. Chinese  (1)
 7. Russian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...