skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 217.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas Sunil

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Sivadas, Sunil

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Thielemann, Jens T ; Kavli, Tom Oeystein

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias ; Bang, Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias ; Bang Hans Joergen

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A natural user interface to integrate citizen science and physical exercise

Eduardo Palermo ; Jeffrey Laut ; Oded Nov ; Paolo Cappa ; Maurizio Porfiri

PLoS ONE, Vol.12(2), p.e0172587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0172587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces for clinical ubiquitous computing applications

Bång, Magnus ; Larsson, Anders ; Berglund, Erik ; Eriksson, Henrik

International Journal of Medical Informatics, 2005, Vol.74(7), pp.545-551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-5056 ; DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2005.05.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Mclean Alistair William

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUIdock: Using Docker Containers with a Common Graphics User Interface to Address the Reproducibility of Research

Ling-Hong Hung ; Daniel Kristiyanto ; Sung Bong Lee ; Ka Yee Yeung

PLoS ONE, Vol.11(4), p.e0152686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0152686

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a Patient-Centered User Interface for Access Decisions about EHR Data: Implications from Patient Interviews

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric ; Tierney, William

Journal of General Internal Medicine, 2015, Vol.30(Supplement 1), pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3049-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising tones and rustling noises: Metaphors in gestural depictions of sounds

Lemaitre, Guillaume ; Scurto, Hugo ; Françoise, Jules ; Bevilacqua, Frédéric ; Houix, Olivier ; Susini, Patrick ; Watanabe, Katsumi

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0181786 ; PMCID: 5547699 ; PMID: 28750071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 217.825  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9.606)
 2. Toàn văn trực tuyến (214.439)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1976  (13)
 2. 1976đến1985  (296)
 3. 1986đến1995  (5.510)
 4. 1996đến2006  (63.989)
 5. Sau 2006  (149.486)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (207.553)
 2. English  (10.200)
 3. Japanese  (28)
 4. Portuguese  (17)
 5. French  (14)
 6. Spanish  (12)
 7. Chinese  (5)
 8. Italian  (4)
 9. Norwegian  (2)
 10. Polish  (1)
 11. Arabic  (1)
 12. Turkish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Ording Bas
 3. Chaudhri, Imran
 4. Chaudhri Imran A
 5. Yang Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...