skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.674  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Designing Interfaces for the Distributed Ecosystem

José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Gallud, José A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-2270-8 ; E-ISBN: 978-1-4471-2271-5 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-2271-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing the user interface : strategies for effective human-computer interaction

Shneiderman Ben.; Plaisant Catherine

Boston : Pearson/Addison Wesley, 2004. - (005.1 SHN 2004) - ISBN0321197860

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

More Playful User Interfaces: Interfaces that Invite Social and Physical Interaction

Anton Nijholt;; Nijholt, Anton

Series ISSN: 2197-9685 ; ISBN: 978-981-287-545-7 ; E-ISBN: 978-981-287-546-4 ; DOI: 10.1007/978-981-287-546-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
LabVIEW GUI : essential techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LabVIEW GUI : essential techniques

Ritter David J.

New York : McGraw-Hill, c2002 - (005.4 RIT 2002) - ISBN0071364935

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Computers as theatre
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers as theatre

Laurel Brenda.

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub., c1991. - (005.2 LAU 1991) - ISBN0201510480

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Programming Graphical User Interfaces in R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming Graphical User Interfaces in R

Lawrence, Michael ; Verzani, John

Chapman & Hall/Crc The R Series

E-ISBN: 9781439856833; ISBN: 9781439856826; ISBN: 9781498787260; ISBN: 9781315373898

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-642-20275-9 ; E-ISBN: 978-3-642-20276-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed User Interfaces: Usability and Collaboration

María D. Lozano ; José A. Gallud ; Ricardo Tesoriero ; Victor M.R. Penichet;; Lozano, María D. ; Gallud, Jose A. ; Tesoriero, Ricardo ; Penichet, Victor M.R.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-1-4471-5498-3 ; E-ISBN: 978-1-4471-5499-0 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-5499-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-Oriented User Interfaces for Personalized Mobile Learning

Alepis, Efthimios ; Virvou, Maria

Series ISSN: 1868-4394 ; ISBN: 978-3-642-53850-6 ; E-ISBN: 978-3-642-53851-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53851-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Coordinating User Interfaces for Consistency
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinating User Interfaces for Consistency

Nielsen, Jakob

ISBN-13: 9781558608214 ; E-ISBN-13: 9780080503158 ; ISBN-13: 9781322554952

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Automotive User Interfaces: Creating Interactive Experiences in the Car
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive User Interfaces: Creating Interactive Experiences in the Car

Meixner, Gerrit ; Müller, Christian

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-49447-0 ; E-ISBN: 978-3-319-49448-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-49448-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Interaction and Intelligent User Interfaces: Principles, Methods and Applications

Ling Shao ; Caifeng Shan ; Jiebo Luo ; Minoru Etoh;; Shao, Ling ; Shan, Caifeng ; Luo, Jiebo ; Etoh, Minoru

Series ISSN: 2191-6586 ; ISBN: 978-1-84996-506-4 ; E-ISBN: 978-1-84996-507-1 ; DOI: 10.1007/978-1-84996-507-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Prototyping of User Interfaces for Mobile Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prototyping of User Interfaces for Mobile Applications

Bähr, Benjamin

Series ISSN: 2192-2810 ; ISBN: 978-3-319-53209-7 ; E-ISBN: 978-3-319-53210-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-53210-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture

Wigdor, Daniel ; Wixon, Dennis

ISBN: 0123822319 ; ISBN: 9780123822314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Computer-Aided Design of User Interfaces VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces VI

International Conference On Computer-Aided Design Of User Interfaces;

ISBN-13: 9781848822054 ; E-ISBN-13: 9781848822061 ; ISBN-13: 9781282825901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Eye Gaze in Intelligent User Interfaces: Gaze-based Analyses, Models and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eye Gaze in Intelligent User Interfaces: Gaze-based Analyses, Models and Applications

Yukiko Nakano ; Cristina Conati ; Thomas Bader;; Nakano, Yukiko I. ; Conati, Cristina ; Bader, Thomas

ISBN: 978-1-4471-4783-1 ; E-ISBN: 978-1-4471-4784-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-4784-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Android UI design plan, design, and build engaging user interfaces for your Android applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Android UI design plan, design, and build engaging user interfaces for your Android applications

Thornsby, Jessica

E-ISBN 9781785887420 ; E-ISBN 9781785888625

Toàn văn không sẵn có

18
Hands-on Android UI development design and develop attractive user interfaces for Android applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hands-on Android UI development design and develop attractive user interfaces for Android applications

Morris, Jason

E-ISBN 1788472136 ; E-ISBN 1788475054 ; E-ISBN 9781788472135 ; E-ISBN 9781788475051

Toàn văn không sẵn có

19
Multimedia and Virtual Reality: Designing Multisensory User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia and Virtual Reality: Designing Multisensory User Interfaces

Alistair Sutcliffe

E-ISBN-13: 9781410607157 ; ISBN-13: 9786612322044

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Computer-Aided Design of User Interfaces IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Design of User Interfaces IV

Robert J.K. Jacob ; Quentin Limbourg ; Jean Vanderdonckt;

ISBN-13: 9781402031458 ; E-ISBN-13: 9781402033049 ; ISBN-13: 9781280537851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 3.674  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (16)
 2. 1975đến1984  (13)
 3. 1985đến1994  (64)
 4. 1995đến2005  (718)
 5. Sau 2005  (4.934)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.654)
 2. German  (90)
 3. Undetermined  (54)
 4. French  (8)
 5. Spanish  (2)
 6. Germanic (Other)  (1)
 7. Bosnian  (1)
 8. Catalan  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Dutch  (1)
 11. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Books24x7, Inc
 2. Kacprzyk, Janusz
 3. Kittler, Josef
 4. Kanade, Takeo
 5. Hutchison, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...