skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NEWLY-APPOINTED PRINCIPALS AT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GAUTENG. Is social justice served?

Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre

Koers, 2018, Vol.83(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.83.1.2336

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NEWLY-APPOINTED PRINCIPALS AT PUBLIC HIGH SCHOOLS IN GAUTENG. Is social justice served?
  • Tác giả: Wiehahn, Johan ; Du Plessis, Pierre
  • Chủ đề: South Africa ; Teaching ; Secondary Education ; Educational Administration ; Social Justice ; Educational Leadership ; Professional Development ; Professionals ; Influence ; Education ; School Principals ; Skills ; University of Johannesburg
  • Là 1 phần của: Koers, 2018, Vol.83(1), pp.1-11
  • Mô tả: Gauteng, die kleinste provinete met die hoogste per capita inkomste in Suid Afrika, behoort geen disfunksionele skole te he nie. As 'n provinsie spandeer Gauteng 'n groot deel van hul jaarlikse begroting op opvoeding, daarom moet die professionele ontwikkeling van hoofde die sentrale fokuspunt van die onderwysstelsel wees. Skoolhoofde behoort toegerus te word met kennis, vaardighede en waardes, om 'n effektiewe en doeltreffende instelling te kan bestuur en te lei. Die doel van die navorsing is om vas te stel wat die behoeftes van nuutaangestelde skoolhoofde is, hetsy kennis en/of vaardighede. Het die nuutaangestelde hoofde aan enige intreeprogram deelgeneem om hulle toe te rus om 'n skool suksesvol te bestuur? Die sukses van hoerskoolhoof word gemeet aan die skool se finale Gr 12 resultate.
  • Ngôn ngữ: English;Afrikaans
  • Số nhận dạng: ISSN: 0023270X ; E-ISSN: 23048557 ; DOI: 10.19108/KOERS.83.1.2336

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...