skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2013 - (666 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10
 • Tác giả: Nghiêm Xuân Thung
 • Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải
 • Chủ đề: Công nghệ gốm; Gốm thủy tinh; Khoáng tự nhiên; Chế tạo gốm
 • Mô tả: Nghiên cứu thành phần hóa, thành phần pha và cấu trúc tinh thể của talc, dolomite. Nghiên cứu các các điều kiện trong quá trình tổng hợp gốm thủy tinh. Nghiên cứu cấu trúc, tính chất vật liệu của gốm. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của sản phẩm gốm thủy tinh làm màng phủ cho vật liệu. Các kết quả đạt được: Nhiệt độ nung và quá trình làm nguội có ảnh hưởng đến sự hình thành pha tinh thể diopside và tính chất của vật liệu. Khi nhiệt độ tăng và thay đổi cách làm lạnh thì cường độ pha và thành phần pha thay đổi; Nhiệt độ ủ ở 850 độ C cho gốm thủy tinh có cấu trúc tinh thể hoàn chỉnh tính chất của vật liệu tốt nhất về độ giãn nở nhiệt thấp, cường độ chịu nén cao; Khảo sát được ảnh hưởng của Al2O3 và b2O3 đến cấu trúc và tính chất của gốm thủy tinh diopsit. Khi thay đổi hàm lượng của Al2O3 và b2O3 từ 1% đến 5% thì cấu trúc, độ hút nước, độ xốp, khối lượng riêng thay đổi, với hàm lượng của Al2O3 3% và B2O3 1% cho các kết quả tốt nhất về tính chất cơ, lý và hình thái cấu trúc của sản phẩm các hạt tinh thể trên nền pha thủy tinh được phân bố đồng đều; Nhiệt độ nung ảnh hưởng đến sự hình thành pha tinh thể Montincelite, diopsit và tinh chất của vật liệu. Sản phẩm gốm thu được từ bột talc có bổ sung MgO, CaCO3, Cr2O3, Fe2O3 là đa pha tinh thể trong đó đã hình thành pha Montincelite là chính, ngoài ra còn có một lượng nhỏ pha tinh thể akermanite, merwinite và pha thủy tinh; Hàm lượng Fe2O3 và Cr2O3 1-5% không ảnh hưởng đến cấu trúc của tinh thể monticellit và tính chất cơ lý mà chỉ ảnh hưởng đến màu sắc của vật liệu gốm.
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHTN
 • Năm xuất bản: 2013
 • Định dạng: 90 tr..
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...