skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioinformatics and functional genomics

Pevsner Jonathan

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (572.8 PEV 2009) - ISBN9780470085851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Bioinformatics and functional genomics
 • Tác giả: Pevsner Jonathan
 • Chủ đề: Genomics; Bioinformatics; Proteomics; Computational Biology -- methods; Genetic Techniques; Sinh học; Di truyền học; Sinh học máy tính; Gen; Protein; Kỹ thuật di truyền
 • Mô tả: Access to sequence data and literature information -- Pairwise sequence alignment -- Basic local alignment search tool (BLAST) -- Advanced database searching -- Multiple sequence alignment -- Molecular phylogeny and evolution -- Bioinformatic approaches to ribonucleic acid (RNA) -- Gene expression : microarray data analysis -- Protein analysis and proteomics -- Protein structure -- Functional genomics -- Completed genomes -- Completed genomes : viruses -- Completed genomes : bacteria and archaea -- The eukaryotic chromosome -- Eukaryotic genomes : fungi -- Eukaryotic genomes : from parasites to primates -- Human genome -- Human disease.
 • Nơi xuất bản: Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons
 • Năm xuất bản: 2009
 • Định dạng: xxviii, 951 p., [8] p. of plates : ill. (some col.) ; 28 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN9780470085851

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...