skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reviews of books -- The Quills of the Porcupine: Asante Nationalism in an Emergent Ghana by Jean Marie Allman

Greene, Sandra

The American Historical Review, Vol.100(1), p.206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Reviews of books -- The Quills of the Porcupine: Asante Nationalism in an Emergent Ghana by Jean Marie Allman
 • Tác giả: Greene, Sandra
 • Chủ đề: Ghana ; Nonfiction ; Nationalism ; History ; Colonialism
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, Vol.100(1), p.206
 • Mô tả: Review.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press, UK
 • Năm xuất bản: Feb 1995
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...