skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Michel de L'Hopital: The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars

Knecht, R

The American Historical Review, Vol.103(5), pp.1600-1601 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Michel de L'Hopital: The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars
 • Tác giả: Knecht, R
 • Chủ đề: France ; de L Hopital, Michel ; Nonfiction ; Public Officials ; Renaissance Period ; War ; Religion
 • Là 1 phần của: The American Historical Review, Vol.103(5), pp.1600-1601
 • Mô tả: Knecht reviews "Michel de L'Hopital: The Vision of a Reformist Chancellor during the French Religious Wars" by Seong-Hak Kim.
 • Nơi xuất bản: Oxford University Press
 • Năm xuất bản: Dec 1998
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...