skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces

Andrzej Lis

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 01 January 2014, Vol.10(1), pp.57-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2299-7326 ; DOI: 10.7341/20141012

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Knowledge Creation and Conversion in Military Organizations: How the SECI Model is Applied Within Armed Forces
  • Tác giả: Andrzej Lis
  • Chủ đề: Seci Model ; Military Organizations ; Knowledge Socialization ; Knowledge Externalization ; Knowledge Combination ; Knowledge Internalization ; Counseling ; Coaching ; Mentoring ; Communities of Practice ; Lessons Learned Systems ; After Action Reviews ; Operational Standardization ; Military Training and Education ; Military Exercises ; Economics
  • Là 1 phần của: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 01 January 2014, Vol.10(1), pp.57-78
  • Mô tả: The aim of the paper is to analyze the knowledge creation and conversion processes in military organizations using the SECI model as a framework. First of all, knowledge creation activities in military organizations are identified and categorized. Then, knowledge socialization, externalization, combination and internalization processes are analyzed. The paper studies methods, techniques and tools applied by NATO and the U.S. Army to support the aforementioned processes. As regards the issue of knowledge socialization, counseling, coaching, mentoring and communities of practice are discussed. Lessons Learned systems and After Action Reviews illustrate the military approaches to knowledge externalization. Producing doctrines in the process of operational standardization is presented as a solution used by the military to combine knowledge in order to codify it. Finally, knowledge internalization through training and education is explored. Keywords: SECI model, military organizations, knowledge socialization, knowledge externalization, knowledge combination, knowledge internalization, counseling, coaching, mentoring, communities of practice, lessons learned systems, after action reviews, operational standardization, military training and education, military exercises. Celem artykulu jest analiza procesow tworzenia i konwersji wiedzy w organizacjach wojskowych. Do analizy zastosowano model SECI wykorzystywany w organizacjach biznesowych. W artykule, po pierwsze, dokonano identyfikacji i kategoryzacji dzialan ukierunkowanych na tworzenie wiedzy organizacyjnej w srodowisku wojskowym. Nastepnie szczegolowej analizie poddano wybrane techniki i narzedzia wykorzysty wane do socjalizacji, eksternalizacji, kombinacji i internalizacji wiedzy w NATO i Armii Stanow Zjednoczonych. Omowiono zastosowanie counsellingu, coachingu i mentoringu do pobudzania i wspierania procesow socjalizacji wiedzy. Wskazano na rosnaca role odgrywana w srodowisku wojskowym przez wspolnoty praktykow. Przedstawiono rozwiazania wspierajace eksternalizacje wiedzy takie jak systemy wykorzystania doswiadczen (Lesssons Learned) i procedura After Action Review. Poddano analizie standaryzacje operacyjna jako przyklad procesu kombinacji wiedzy ukierunkowanego na kodyfikacje dostepnej wiedzy w formie doktryn i wojskowych dokumentow normatywnych. Wreszcie skoncentrowano uwage na szkoleniu i ksztalceniu w organizacjach wojskowych, ktore to procesy maja sluzyc internalizacji wiedzy przez czlonkow organizacji. Slowa kluczowe: model SECI, organizacje wojskowe, socjalizacja wiedzy, eksternalizacja wiedzy, kombinacja wiedzy, internalizacja wiedzy, counseling, coaching, mentoring, wspolnoty praktykow, systemy wykorzystania doswiadczen, after action review, standaryzacja operacyjna, szkolenie i ksztalcenie wojskowe, cwiczenia wojskowe.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 2299-7326 ; DOI: 10.7341/20141012

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...