skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kvalita dlhodobo skladovanej potravinarskej psenice z pohladu kontaminacie tazkymi kovmi
Quality of long-time stored food wheat from the point of view of the contamination by heavy metals

Mikuska , R. ; Muchova , Z.

Risk factors of food chain 2005. Proceedings of international conference Rizikove faktory potravoveho retazca 2005. Zbornik z medzinarodnej konferencie Nitra (Slovak Republic) Slovenska polnohospodarska univ. 2005 Rizikove faktory potravoveho retazca 2005 Slovak Univ. of Agriculture in Nitra (Slovak Republic)Krakow Pedagogical Univ., Krakov (Poland)Rizikove faktory potravoveho retazca 2005,Nitra (Slovak Republic),6 Oct 2005, 2005, Vol.2005, pp.230-234

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...