skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

[Levels of heavy metals in present sediments of Donana National Park]. [Spanish]
Niveles de metales pesados en los sedimentos actuales del Parque Nacional de Donana.

Manrique Fournier A. ; Arroyo Gonzalez I. ; Nebreda Conesa A.M. ; Rodriguez Ruiz J. ; Servicio De Investigacion Agraria, Burgos (Spain). Seccion De Analisis Ambiental ; Instituto Nacional De Investigaciones Agrarias, Madrid (Spain).

Comunicaciones - Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Serie Recursos Naturales . no. 38.

ISSN: 0210-3338 ; ISBN: 84-7498-215-4

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...