skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive user interfaces for relating high-level concepts to low-level photographic parameters

Scott, Edward ; Madhawa Silva, Pubudu ; Pardo, Bryan ; Pappas, Thrasyvoulos N

Proceedings of SPIE, 10 March 2011, Vol.7865(1), pp.78650A-78650A-12

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.879072

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...