skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing a Recommendation System for Accommodation Sector of Tourism Industry

Mahdieh Ahmad Amui ; Ali Akbar Nik Nafas ; Mehdi Kazemi

Muṭāli̒āt-i Mudīriyyat-i Gardishgarī, 01 July 2005, Vol.3(9), pp.91-116

ISSN: 2322-3294

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...