skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychosocial work environment in the welfare sector: Job demands, job resources, and personal resources and the importance of organized occupational health interventions
Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn: Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

Nylén, Eva Charlotta; Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Psykologiska institutionen

ISBN: 978-91-7649-895-8 ; ISBN: 978-91-7649-896-5

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...