skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Porosity parameters of cement stone containing chemical admixtures of different purpose/Cementinio akmens su skirtingos paskirties cheminiais priedais poringumo rodikliai.(Civil Engineering/Statyba)(Report)

Venckauskas, Lukas ; Dauksys, Mindaugas

Science - Future of Lithuania, Oct, 2013, Vol.5(5), p.530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-2341

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...