skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How are we affected by the interaction with social media?: A qualitative study of how people's health is affected by the interaction with Instagram and its functions
Hur påverkas vi av interaktionen med sociala medier?: En kvalitativ undersökning på hur människors mående påverkas av interaktionen med Instagram och dess funktioner

Avebäck, Freja ; Pagan, Katarina; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Medieteknik

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...