skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

La inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales. Una operacionalización de la teoría de Robert Alexy

Molina - Guerrero, Omaira ; Velasco Castro, Antonio

Anuario iberoamericano de justicia constitucional, 2015, Issue 19, pp.269-303

ISSN: 1138-4824

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...