skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Nguyễn Phương Chung; Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 NG-C 2007)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01
 • Tác giả: Nguyễn Phương Chung
 • Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn
 • Chủ đề: Hoán dụ; English language -- Metonyms; Tiếng Anh -- Hoán dụ; English language -- Semantics; Tiếng Anh -- Ngữ nghĩa học; Metonyms; English language; Tiếng Anh
 • Mô tả: Tổng quan các lý thuyết về hoán dụ tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở đó xác định khái niệm, tiêu chí nhận diện hoán dụ và phương pháp tiếp cận hoán dụ. Thông qua tư liệu của 145 hoán dụ chứa các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người được lấy từ các từ điển và một số văn bản tiếng Anh, tiếng Việt, qua nguồn tư liệu Internet và một số công trình nghiên cứu để tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh (có so sánh với tiếng Việt). Khảo sát cách chuyển dịch tương đương các hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người từ tiếng Anh sang tiếng Việt
 • Nơi xuất bản: H. : ĐHKHXH & NV
 • Năm xuất bản: 2007
 • Định dạng: 103 tr. + CD-Rom + Tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...