skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Contending liberalisms in world politics : ideology and power

Richardson J. L.

Boulder, Colo. : L. Rienner, 2001 - (327.1 RIC 2001) - ISBN1555879152 (alk. paper);ISBN155587939X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Contending liberalisms in world politics : ideology and power
 • Tác giả: Richardson J. L.
 • Chủ đề: Globalization; International relations; Liberalism; Chính trị; Chủ nghĩa tự do; Quan hệ quốc tế
 • Mô tả: Machine generated contents note: 1 Introduction -- 2 Theoretical Orientation -- Current International Relations Theory, 7 -- Origins of the Study, 10 -- Theoretical Premises, 13 -- 3 Contending Liberalisms -- The Concept of Liberalism, 17 -- First Phase: Elitism vs. Democracy, 21 -- Second Phase: Laissez-Faire vs. Social Liberalism, 32 -- Third Phase: Toward Inclusive Liberalism? 45 -- Conclusion, 49 -- 4 Liberalism in International Relations -- From the Enlightenment to the League of Nations, 56 -- Liberalism vs. Realism, 65 -- Contemporary Liberal International Relations Theory, 71 -- Contemporary Liberal Ideology, 85 -- Conclusion, 90 -- 5 Neoliberalism in Practice -- Neoliberalism and Globalization, 94 -- Neoliberalism and Western Societies, 101 -- Development and Deprivation, 113 -- Human Rights and Democracy, 124 -- Conclusion, 131 -- 6 Forces Sustaining Neoliberal Ideology -- Changing Coalitions, 136 -- The United States: Values and Power, 145 -- Neoliberal Economics, 153 -- Conclusion, 169 -- 7 The Search for Alternatives: Forces for Change -- Conceptualizing Forces for Change, 175 -- Contesting the Forces Sustaining Neoliberalism, 180 -- Constructing Alternatives, 192 -- Conclusion, 202 -- 8 Conclusion -- References -- Index -- About the Book.
 • Nơi xuất bản: Boulder, Colo. : L. Rienner
 • Năm xuất bản: 2001
 • Định dạng: viii, 239 p. ; 24 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN1555879152 (alk. paper);ISBN155587939X (pbk.)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...