skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Forney Kristine.; Machlis Joseph

New York : W. W. Norton, c2011. - (780 FOR 2011) - ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
 • Tác giả: Forney Kristine.
 • Machlis Joseph
 • Chủ đề: Music appreciation; Âm nhạc -- Đánh giá
 • Nơi xuất bản: New York : W. W. Norton
 • Năm xuất bản: c2011
 • Định dạng: xxxiii, 428, 59 p. : ill. (chiefly col.), col. maps, music, ports. (some col.) ; 28 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...