skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present

Gambone Michael D.

Westport, Connecticut: Greenwood press, 2002 - (327.73 GAM 2002) - ISBN0313310645

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

 • Nhan đề:
  Documents of American diplomacy : From the American Revolution to the present
 • Tác giả: Gambone Michael D.
 • Chủ đề: United States -- Foreign relations -- Sources; Quan hệ ngoại giao; Mỹ
 • Nhan đề liên quan: Ấn phẩm liên tục:Documentary reference collections
 • Nơi xuất bản: Westport, Connecticut: Greenwood press
 • Năm xuất bản: 2002
 • Định dạng: xiii, 579 p. ; 24 cm..
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISBN0313310645

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...