skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application

Nguyễn Đăng Cường

H. : KHKT , 2011 - (666 NG-C 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

  • Nhan đề:
    Compozit sợi thuỷ tinh và ứng dụng = Fiberglass composite and application
  • Tác giả: Nguyễn Đăng Cường
  • Chủ đề: Công nghệ; Sợi tổng hợp; Vật liệu tổ hợp; Sợi thuỷ tinh; Vật liệu Compozit
  • Mô tả: Trình bày những khái niệm cơ bản về vật liệu compozit. Giới thiệu về đặc tính vật liệu và công nghệ compozit; các sản phẩm của compozit; cách tính toán và thiết kế kết cấu compozit FRT, đồng thời đưa ra những phương pháp thử nghiệm sản phẩm, an toàn lao động trong sản xuất sản phẩm compozite.
  • Nơi xuất bản: H. : KHKT
  • Năm xuất bản: 2011
  • Định dạng: 444tr. : minh họa ; 24cm.
  • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...